وسایل ناخن کاری | وسایل ناخن کار حرفه ای | وسایل ناخن کار | وسايل برای ناخن كاري | وسایل مورد نیاز برای کاشت ناخن، مانیکور، پدیکور | مایسا

وسایل ناخن کاری | وسایل ناخن کار حرفه ای | وسایل ناخن کار | وسايل برای ناخن كاري | وسایل مورد نیاز برای کاشت ناخن، مانیکور، پدیکور | مایسا

آشنایی با ابزار و وسایل مورد نیاز برای کاشت، مانیکور، پدیکور

وسایل ناخن کاری | مایسا

فهرست مطالب

 • وسایل مانیکور ناخن
 • ابزار پدیکور ناخن

وسایل ناخن کاری | وسایل ناخن کار حرفه ای | وسایل ناخن کار | وسايل برای ناخن كاري | وسایل مورد نیاز برای کاشت ناخن، مانیکور، پدیکور . مایسا

وسایل ناخن کاری | وسایل ناخن کار حرفه ای | وسایل ناخن کار | وسايل برای ناخن كاري | وسایل مورد نیاز برای کاشت ناخن، مانیکور، پدیکور | مایسا

وسایل مانیکور ناخن

در دست طراحی

مانیکور ناخن، به فرم‌دهی، مرتب و کوتاه کردن ناخن‌ها گفته می‌شود. که به منظور زیبا نمودن ناخن‌ها انجام می‌پذیرد. مانیکور کردن ناخن‌ها، موجب می‌شود تا، صدف‌های ناخن، کشیده‌تر شده و زیباتر بنظر بیایند. در حرفه ناخن، دو متد برای مانیکور کردن ناخن‌ها وجود دارد که عبارتند از مانیکور خیس و خشک. و هریک از دو متد ذکر شده دارای وسایل مخصوص به خود هستند. برای مانیکور خیس به کاسه مانیکور، عقبزن، نیپر، سوهان ناخن دستی، روغن کوتیکول، لاک نیاز است و برای مانیکور خشک به سوهان برقی، سر سوهان سوهان ناخن دستی،ادامه به آن می‌پردازیم:

وسایل ناخن کاری | وسایل ناخن کار حرفه ای | وسایل ناخن کار | وسايل برای ناخن كاري | وسایل مورد نیاز برای کاشت ناخن، مانیکور، پدیکور | مایسا

وسایل ناخن کاری | وسایل ناخن کار حرفه ای | وسایل ناخن کار | وسايل برای ناخن كاري | وسایل مورد نیاز برای کاشت ناخن، مانیکور، پدیکور | مایسا

سایر پیوندها
 • ژلیش ناخن
 • بیبی بومر و آمبر ناخن با دستگاه
 • کروم، شوگر و انواع طراحی ناخن
 • فرنچ ناخن
 • مانیکور خشک
 • مانیکور خیس
 • مانیکور روسی
 • پدیکور و کفسابی
 • کاشت و ترمیم ناخن با پودر
 • کاشت و ترمیم ناخن با ژل
 • کاشت و ترمیم ناخن با لمینت
 • کاشت و ترمیم بیبی بومر ناخن

وسایل ناخن کاری | وسایل ناخن کار حرفه ای | وسایل ناخن کار | وسايل برای ناخن كاري | وسایل مورد نیاز برای کاشت ناخن، مانیکور، پدیکور | مایسا

وسایل ناخن کاری | وسایل ناخن کار حرفه ای | وسایل ناخن کار | وسايل برای ناخن كاري | وسایل مورد نیاز برای کاشت ناخن، مانیکور، پدیکور | مایسا

وسایل ناخن کاری | وسایل ناخن کار حرفه ای | وسایل ناخن کار | وسايل برای ناخن كاري | وسایل مورد نیاز برای کاشت ناخن، مانیکور، پدیکور | مایسا

وسایل ناخن کاری | وسایل ناخن کار حرفه ای | وسایل ناخن کار | وسايل برای ناخن كاري | وسایل مورد نیاز برای کاشت ناخن، مانیکور، پدیکور | مایسا

وسایل ناخن کاری | وسایل ناخن کار حرفه ای | وسایل ناخن کار | وسايل برای ناخن كاري | وسایل مورد نیاز برای کاشت ناخن، مانیکور، پدیکور | مایسا

وسایل ناخن کاری | وسایل ناخن کار حرفه ای | وسایل ناخن کار | وسايل برای ناخن كاري | وسایل مورد نیاز برای کاشت ناخن، مانیکور، پدیکور | مایسا

کتاب فنی حرفه ای آرایشگری

وسایل ناخن کاری | وسایل ناخن کار حرفه ای | وسایل ناخن کار | وسايل برای ناخن كاري | وسایل مورد نیاز برای کاشت ناخن، مانیکور، پدیکور | مایسا

وسایل ناخن کاری | وسایل ناخن کار حرفه ای | وسایل ناخن کار | وسايل برای ناخن كاري | وسایل مورد نیاز برای کاشت ناخن، مانیکور، پدیکور | مایسا

درباره مدارک فنی و حرفه ای

وسایل ناخن کاری | وسایل ناخن کار حرفه ای | وسایل ناخن کار | وسايل برای ناخن كاري | وسایل مورد نیاز برای کاشت ناخن، مانیکور، پدیکور | مایسا

وسایل ناخن | وسایل ناخن کار حرفه ای | وسایل ناخن کار | وسايل برای ناخن كاري | وسایل مورد نیاز برای کاشت ناخن، مانیکور، پدیکور | مایسا

آشنایی با برندهای آرایشی
محصولات آرایشی و مراقبت از پوست

آموزش ناخن کاری

وسایل ناخن کاری حرفه ای

سوالات متداول
لیست وسایل برای ناخن کاری چیست ؟

ابزار مورد نیاز برای انجام ناخن کاری حرفه ای به شرح زیر است:

تازه ترین مقالات زیبایی و سلامتی
کتب درسی آرایشگری
آشنایی با برندهای آرایشی