کتاب پیرایش ابرو | کتاب پیرایش ابرو فنی حرفه ای | فاطمه باستانی | مایسا، کتب فنی حرفه ای آرایشگری

کتاب پیرایش ابرو | کتاب پیرایش ابرو فنی حرفه ای | فاطمه باستانی | مایسا، کتب فنی حرفه ای آرایشگری

خرید کتاب پیرایش ابرو فنی حرفه ای

کتاب پیرایش برو | مایسا

چاپ: سال ۱۴۰۱

ناشر: ظهور فن

قیمت روی جلد :


قیمت فروش: ۱۰٪ زیر قیمت روی جلد کتاب

۹۹۰۰۰ تومان

درباره کتاب پیرایش ابرو فنی حرفه ای فاطمه باستانی

متناظر با تغییراتی که نیمه دوم سال ۱۴۰۱ در استانداردهای فنی حرفه ای ایجاد شد، شاهد ایجاد تغییراتی در کتب چاپ شده توسط مولفان بودیم. رشته پیرایشگر ابرو و صورت زنانه، یکی از استانداردهای فنی حرفه ایست که دستخوش تغییر شد، و به دو رشته متمایز پیرایش ابرو و پیرایش صورت مبدل گشت. که مطابق با این تغییرات، کتاب پیرایشگر ابرو و صورت زنانه به دو کتاب جداگانه، با نا‌م‌های کتاب پیرایش ابرو و کتاب پیرایش صورت، تقسیم شده است. کتاب پیرایش ابرو فنی حرفه ای، تالیف فاطمه باستانی، حوریه عامری و فاطمه کاویانی بوده، و شامل ۴ فصل و ۱۱۱ صفحه می‌باشد. که فصل‌های آن عبارتند از:

  • پذیرش و مشاوره مشتری جهت انجام کار
  • آماده سازی تجهیزات، ابزار و محیط کار
  • پیرایش ابرو
  • ارزیابی خدمات و تکمیل کار
کتب مرتبط با کتاب پیرایش ابرو فاطمه باستانی
  • کتاب درسی پیرایشگر ابرو و صورت زنانه فاطمه باستانی
  • کتاب پیرایش صورت فاطمه باستانی
  • کتاب پیرایشگر ابرو و صورت زنانه زهرا احمدی
سوالات متداول
قیمت کتاب پیرایشگر ابرو فاطمه باستانی چقدر است ؟

قیمت روی جلد کتاب پیرایشگر ابرو فاطمه باستانی، چاپ سال ۱۴۰۱، مبلغ ۱۱۰۰۰۰ تومان است.

آموزش کاشت ناخن

ورکشاپ ناخن

تازه ترین مقالات زیبایی و سلامتی
کتب درسی آرایشگری
آشنایی با برندهای آرایشی