کتاب آموزش اپیلاسیون | کتاب پیرایشگر موهای زائد با موم فنی حرفه ای فاطمه باستانی | کتاب پیرایشگر موی زائد فنی حرفه ای قیمت در تهران | مایسا

کتاب آموزش اپیلاسیون | کتاب پیرایشگر موهای زائد با موم فنی حرفه ای فاطمه باستانی | کتاب پیرایشگر موی زائد فنی حرفه ای قیمت در تهران | مایسا

خرید کتاب آموزش اپیلاسیون ( کتاب پیرایشگر موهای زائد )

چاپ: سال ۱۴۰۱

ناشر: نقش آفرینان بابکان

قیمت روی جلد :


کتاب آموزش اپیلاسیون | مایسا

کتاب آموزش اپیلاسیون | کتاب پیرایشگر موهای زائد با موم فنی حرفه ای فاطمه باستانی | کتاب پیرایشگر موی زائد فنی حرفه ای قیمت در تهران | مایسا

کتاب آموزش اپیلاسیون | کتاب پیرایشگر موهای زائد با موم فنی حرفه ای فاطمه باستانی | کتاب پیرایشگر موی زائد فنی حرفه ای قیمت در تهران | مایسا

درباره کتاب آموزش اپیلاسیون ( کتاب پیرایشگر موهای زائد فاطمه باستانی )

کتاب پیرایشگر موی زائد با موم، به آموزش رشته آرایشگری آموزش حرفه اپیلاسیون، پرداخته است. و خواندن آن برای موفقیت در آزمون کتبی پیرایشگر موی زائد با موم ( اپیلاسیون ) سازمان فنی حرفه‌ ای کشور، و دریافت مدرک این سازمان، ضروریست. زیرا که سوالات آزمون کتبی اپیلاسیون سازمان فنی حرفه‌ای کشور، از همین منبع ( کتاب پیرایشگر موهای زائد با موم ) طراحی می‌شود. این کتاب، تالیف فاطمه باستانی بوده و دارای ۲۲۶ صفحه و ۸ فصل می‌باشد. و فصول آن عبارتند از:

  • آلودگی زدایی محیطی، حفاظت و بهداشت فردی
  • مشاوره و پذیرش مشتری
  • آنالیز ساختمان پوست
  • آنالیز ساختمان مو
  • ساخت موم گیاهی و سنتی و روش‌های استفاده از آن
  • پیرایش موهای زائد باا موم
  • مراقبت از پوست پس از موزدایی
  • آزمون آزمایشی و عملی

کتاب آموزش اپیلاسیون |

سایر پیوندها

کتاب آموزش اپیلاسیون | کتاب پیرایشگر موهای زائد با موم فنی حرفه ای فاطمه باستانی | کتاب پیرایشگر موی زائد فنی حرفه ای قیمت در تهران | مایسا

کتاب آموزش اپیلاسیون فنی حرفه ای فاطمه باستانی | مایسا

کتاب آموزش اپیلاسیون | کتاب پیرایشگر موهای زائد با موم فنی حرفه ای فاطمه باستانی | کتاب پیرایشگر موی زائد فنی حرفه ای قیمت در تهران | مایسا

کتاب فنی حرفه ای آرایشگری

کتاب آموزش اپیلاسیون | کتاب پیرایشگر موهای زائد با موم فنی حرفه ای فاطمه باستانی | کتاب پیرایشگر موی زائد فنی حرفه ای قیمت در تهران | مایسا

درباره مدارک فنی و حرفه ای

کتاب آموزش اپیلاسیون | کتاب پیرایشگر موهای زائد با موم فنی حرفه ای فاطمه باستانی | کتاب پیرایشگر موی زائد فنی حرفه ای قیمت در تهران | مایسا

آشنایی با برندهای آرایشی

ماساژ فول بادی

کتاب آموزش اپیلاسیون
سوالات متداول
قیمت کتاب پیرایشگر موهای زائد با موم فنی حرفه ای فاطمه باستانی چقدر است ؟

قیمت کتاب پیرایشگر موهای زائد با موم فنی حرفه ای فاطمه باستانی، مبلغ ۸۰۰۰۰ تومان است.

تازه ترین مقالات زیبایی و سلامتی
کتب درسی آرایشگری
آشنایی با برندهای آرایشی