کتاب قدیمی ارایشگری | رنگ مو تهران | قدیمی آرایشگری زنانه فنی حرفه ای | کتاب قدیمی ارایشگری ظهور فن قیمت | قدیمی آرایش و پیرایش زنانه | مایسا

کتاب قدیمی ارایشگری | رنگ مو تهران | قدیمی آرایشگری زنانه فنی حرفه ای | کتاب قدیمی ارایشگری ظهور فن قیمت | قدیمی آرایش و پیرایش زنانه | مایسا

خرید کتاب های قدیمی ارایشگری

چاپ: سال ۱۳۹۷

ناشر: ظهور فن

قیمت روی جلد:


کتاب قدیمی ارایشگری | مایسا

کتاب قدیمی ارایشگری | رنگ مو تهران | قدیمی آرایشگری زنانه فنی حرفه ای | کتاب قدیمی ارایشگری ظهور فن قیمت | قدیمی آرایش و پیرایش زنانه | مایسا

کتاب قدیمی ارایشگری | رنگ مو تهران | قدیمی آرایشگری زنانه فنی حرفه ای | کتاب قدیمی ارایشگری ظهور فن قیمت | قدیمی آرایش و پیرایش زنانه | مایسا

چاپ: سال ۱۳۹۹

ناشر: ظهور فن

قیمت روی جلد:


کتاب قدیمی ارایشگری | مایسا

کتاب قدیمی ارایشگری | رنگ مو تهران | قدیمی آرایشگری زنانه فنی حرفه ای | کتاب قدیمی ارایشگری ظهور فن قیمت | قدیمی آرایش و پیرایش زنانه | مایسا

کتاب قدیمی ارایشگری | رنگ مو تهران | قدیمی آرایشگری زنانه فنی حرفه ای | کتاب قدیمی ارایشگری ظهور فن قیمت | قدیمی آرایش و پیرایش زنانه | مایسا

چاپ: سال ۱۳۹۹

ناشر: ظهور فن

قیمت روی جلد:


کتاب قدیمی ارایشگری | مایسا

کتاب قدیمی ارایشگری | رنگ مو تهران | قدیمی آرایشگری زنانه فنی حرفه ای | کتاب قدیمی ارایشگری ظهور فن قیمت | قدیمی آرایش و پیرایش زنانه | مایسا

کتاب قدیمی ارایشگری | رنگ مو تهران | قدیمی آرایشگری زنانه فنی حرفه ای | کتاب قدیمی ارایشگری ظهور فن قیمت | قدیمی آرایش و پیرایش زنانه | مایسا

چاپ: سال ۱۳۹۹

ناشر: ظهور فن

قیمت روی جلد:


کتاب تست آرایشگر موی زنانه | مایسا

کتاب قدیمی ارایشگری | رنگ مو تهران | قدیمی آرایشگری زنانه فنی حرفه ای | کتاب قدیمی آرایشگری ظهور فن قیمت | قدیمی آرایش و پیرایش زنانه | مایسا

کتاب قدیمی آرایشگری | رنگ مو تهران | قدیمی آرایشگری زنانه فنی حرفه ای | کتاب قدیمی آرایشگری ظهور فن قیمت | قدیمی آرایش و پیرایش زنانه | مایسا

چاپ: سال ۱۳۹۹

قیمت روی جلد:

ناشر: ظهور فن


کتاب درسی آرایشگر موی زنانه | مایسا
سایر پیوندها
کتاب فنی حرفه‌ ای آرایشگری
درباره مدارک فنی و حرفه ای
آشنایی با برندهای آرایشی
محصولات آرایشی و مراقبت از پوست
کتاب قدیمی آرایشگری

کتاب قدیمی آرایشگری

آموزش ناخن کاری

سوالات متداول
کتاب قدیمی آرایشگری چیست ؟

سازمان فنی و حرفه ای کشور سازمانی وابسته به وزارت کار و امور اجتماعی است. که فعالیت خود را از سال ۱۳۵۹ آغاز نموده است. این سازمان در بیش از ۱۶۰ رشته مختلف مدارک رسمی و معتبر ارائه می‌دهد. و آرایشگری (مراقبت زیبایی)، یکی از رشته‌هایی است که سازمان فنی حرفه ای کشور برای آن مدرک می‌دهد. رشته آرایشگری (مراقبت زیبایی) در فنی حرفه ای خود دارای ۲۲ زیر رشته، می‌باشد. و برای دریافت مدرک در هر یک از زیر رشته‌های مذکور، می‌بایست در آزمون‌های کتبی و عملی این سازمان، نمره قبولی را کسب کرد.
برای موفقیت در آزمون کتبی رشته‌ آرایشگری فنی حرفه ای، می‌بایست بر کتاب مربوط به زیر رشته مورد نظر، تسلط داشت. برای هر زیر رشته، یک کتاب درسی و یک کتاب تست، تنظیم شده است و بطور معمول هر سال تجدید چاپ می‌شود که از لحاظ محتوایی بسیار نزدیک به سال‌های قبل آن است. با توجه به افزایش قیمت کتاب در هر تجدید چاپ، می‌توان از نسخه‌هی قدیمی کتاب‌ها، برای موفقیت در امتحان استفاده کرد.

تازه ترین مقالات زیبایی و سلامتی
کتب درسی آرایشگری
آشنایی با برندهای آرایشی