کتب خیاطی فنی حرفه ای > کتاب شلوار دوز اکرم تشگری و معصومه محمدی القار

خرید کتاب شلوار دوز فنی حرفه ای

کتاب شلوار دوز | مایسا

کتاب شلوار دوز اکرم تشکری و معصومه محمدی القار

ناشر: نقش آفرینان بابکان

قیمت روی جلد :


درباره کتاب خیاطی شلوار دوز فنی و حرفه ای

کتاب شلوار دوز تالیف اکرم تشکری و معصومه محمدی القاری کتابی مرتبط با حرفه خیاطی است که براساس استاندارد ۷۵۳۱۲۰۵۱۰۰۶۰۰۰۲ ( ۷-۹۱/۳۴/۱/۳ ) سازمان فنی و حرفه ای کشور نگاشته شده است.

سوالات متداول
کتاب شلوار دوز درباره چیست ؟

کتاب شلوار دوز به نحوه طراحی و دوخت انواع شلوار متناسب با کاربردهای مختلف پرداخته است.

کتب خیاطی فنی حرفه ای > کتاب شلوار دوز اکرم تشگری و معصومه محمدی القار

آموزش کاشت ناخن

آرایش پیرایش مقدماتی

تازه ترین مقالات زیبایی و سلامتی
کتب درسی آرایشگری
آشنایی با برندهای آرایشی