خرید کتاب پداگوژی | قیمت کتاب آموزش پداگوژی عمومی فنی و حرفه ای | خرید کتاب پداگوژی ناصر کوثری | مایسا فروش کتب سازمان فنی حرفه ای کشور

خرید کتاب پداگوژی | قیمت کتاب آموزش پداگوژی عمومی فنی و حرفه ای | خرید کتاب پداگوژی ناصر کوثری . مایسا فروش کتب سازمان فنی حرفه ای کشور

خرید کتاب پداگوژی فنی حرفه ای

خرید کتاب پداگوژی | مایسا
کتاب مجموعه سوالات پداگوژی ناصر کوثری

ناشر: نقش آفرینان بابکان

قیمت روی جلد :


خرید کتاب پداگوژی | قیمت کتاب آموزش پداگوژی عمومی فنی و حرفه ای | خرید کتاب پداگوژی ناصر کوثری | مایسا فروش کتب سازمان فنی حرفه ای کشور

خرید کتاب پداگوژی | قیمت کتاب آموزش پداگوژی عمومی فنی و حرفه ای | خرید کتاب پداگوژی ناصر کوثری | مایسا فروش کتب سازمان فنی حرفه ای کشور

درباره کتاب پداگوژی عمومی فنی و حرفه ای ناصر کوثری

این کتاب، به آموزش رشته پداگوژی، پرداخته است. و خواندن آن برای موفقیت در آزمون کتبی پداگوژی سازمان فنی حرفه‌ ای کشور، و دریافت مدرک این سازمان، ضروریست. زیرا که سوالات آزمون کتبی پداگوژی سازمان فنی حرفه‌ای کشور، از همین منبع ( کتاب پداگوژی ناصر کوثری ) طراحی می‌شود. این کتاب، تالیف ناصر کوثری بوده و دارای ۱۵۲ صفحه و ۶ فصل می‌باشد. و فصول آن عبارتند از:

  • توانایی تشخیص اهداف آموزش‌های فنی و حرفه‌ای
  • توانایی تهیه و تنظیم برنامه آموزشی و درسی بر اساس داده‌ها
  • توانایی تهیه و تنظیم طرح درس
  • توانایی تهیه و بکارگیری وسایل آموزشی
  • توانایی اجرای دوره‌های آموزشی
  • توانایی سنجش و ارزیابی از آموزش فراگیران
سوالات متداول
کتاب پداگوژی چیست ؟

کتابیست که برای آموزش حرفه پداگوژی طراحی شده است. پداگوژی، حرفه ای است که شیوه‌های نوین تدریس را به مربیان و مدرسان آموزش می‌دهد.

خرید کتاب پداگوژی

ماساژ فول بادی

تازه ترین مقالات زیبایی و سلامتی
کتب درسی آرایشگری
آشنایی با برندهای آرایشی