کتاب ناخن کار | خرید کتاب آرایشگر ناخن فنی حرفه ای فاطمه باستانی ویرایش جدید | 1401 | درباره کتاب ناخن کاری آرایشگر ناخن فنی حرفه ای | مایسا

کتاب ناخن کار | خرید کتاب آرایشگر ناخن فنی حرفه ای فاطمه باستانی ویرایش جدید | 1401 | درباره کتاب ناخن کاری آرایشگر ناخن فنی حرفه ای | مایسا

خرید کتاب آرایشگر حرفه ای ناخن فاطمه باستانی

کتاب ناخن کار | مایسا

چاپ: سال ۱۴۰۱

ناشر: ظهور فن

قیمت روی جلد :

کتاب ناخن کار

به دلیل تغییراتی که در استاندارهای فنی حرفه‌ای، در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ ایجاد شده است، این کتاب دیگر تجدید چاپ نشده است.

Nail work book Buy the book of professional nail stylist Fatemeh Bastani, new edition 1401 | About the nail art book of a professional nail stylist Maysa

کتاب ناخن کار | مایسا

چاپ: سال ۱۴۰۱

ناشر: ظهور فن

قیمت روی جلد :


به دلیل تغییراتی که در استاندارهای فنی حرفه‌ای، در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ ایجاد شده است، این کتاب دیگر تجدید چاپ نشده است.

Nail work book Buy the book of professional nail stylist Fatemeh Bastani, new edition 1401 | About the nail art book of a professional nail stylist Maysa

درباره کتاب آرایشگر حرفه ای ناخن فاطمه باستانی

کتاب آرایشگر ناخن به آموزش رشته آرایشگری ناخن می‌پردازد. و خواندن آن برای موفقیت در آزمون کتبی آرایشگر ناخن (ناخن کار) سازمان فنی و حرفه ای کشور و دریافت گواهینامه این سازمان الزامی است. زیرا سوالات آزمون کتبی ناخن سازمان فنی حرفه ای کشور اغلب از همین منبع (کتاب آرایشگر ناخن) طراحی شده است. این کتاب توسط فاطمه باستانی در ۲۲۶ صفحه و ۸ فصل نوشته شده است. و فصول آن عبارتند از:

  • ۱- آلودگی زدایی محیطی، حفاظت و بهداشت فردی
  • ۲- مشاوره و پذیرش مشتری
  • ۳- مراقبت از پوست دست و پا
  • ۴- فرم‌دهی به ناخن دست
  • ۵- فرم دادن به ناخن (پدیکور)
  • ۶- طراحی و نصب ناخن مصنوعی
  • ۷- طراحی با حنا روی دست و پا
  • ۸- لاک زدن ناخن‌ها و تزئیین آن‌ها

در ۳۰ صفحه آخر این کتاب، ژورنالی از سبک‌های مختلف ناخن نیز وجود دارد.

کتاب ناخن کار | خرید کتاب آرایشگر ناخن فنی حرفه ای فاطمه باستانی ویرایش جدید | 1401 . درباره کتاب ناخن کاری آرایشگر ناخن فنی حرفه ای | مایسا

کتاب ناخن کار | خرید کتاب آرایشگر ناخن فنی حرفه ای فاطمه باستانی ویرایش جدید | 1401 . درباره کتاب ناخن کاری آرایشگر ناخن فنی حرفه ای | مایسا

کتاب فنی حرفه ای آرایشگری (فاطمه باستانی)
کتاب فنی حرفه ای آرایشگری (زهرا احمدی)
سوالات متداول
قیمت کتاب ناخن حرفه ای چقدر است؟

قیمت کتاب درسی آرایشگر حرفه ای ناخن 70000 تومان است.

Nail work book Buy the book of professional nail stylist Fatemeh Bastani, new edition 1401 | About the nail art book of a professional nail stylist Maysa

کتاب ناخن کار

کتاب ناخن کار
تازه ترین مقالات زیبایی و سلامتی
کتب درسی آرایشگری
آشنایی با برندهای آرایشی