کتاب ناخن کار | خرید کتاب آرایشگر ناخن فنی حرفه ای فاطمه باستانی ویرایش جدید | 1401 | درباره کتاب ناخن کاری آرایشگر ناخن فنی حرفه ای | مایسا

کتاب ناخن کار | خرید کتاب آرایشگر ناخن فنی حرفه ای فاطمه باستانی ویرایش جدید | 1401 | درباره کتاب ناخن کاری آرایشگر ناخن فنی حرفه ای | مایسا

خرید کتاب آرایشگر ناخن فنی حرفه ای فاطمه باستانی

کتاب ناخن کار | مایسا

چاپ: سال ۱۴۰۱

ناشر: ظهور فن

قیمت روی جلد :

کتاب ناخن کار

قیمت فروش: ۱۰٪ زیر قیمت روی جلد

۸۹۵۰۰ تومان

هزینه ارسال در تهران: ۲۵۰۰۰ تومان

هزینه ارسال به شهرستان‌ها ۳۵۰۰۰ تومان

کتاب ناخن کار | مایسا

چاپ: سال ۱۴۰۱

ناشر: ظهور فن

قیمت روی جلد :


قیمت فروش: ۱۰٪ زیر قیمت روی جلد

۹۴۵۰۰ تومان

کتاب ناخن کار | خرید کتاب آرایشگر ناخن فنی حرفه ای فاطمه باستانی ویرایش جدید | 1401 | درباره کتاب ناخن کاری آرایشگر ناخن فنی حرفه ای | مایسا

کتاب ناخن کار | خرید کتاب آرایشگر ناخن فنی حرفه ای فاطمه باستانی ویرایش جدید | 1401 | درباره کتاب ناخن کاری آرایشگر ناخن فنی حرفه ای | مایسا

درباره کتاب آرایشگر ناخن فنی حرفه ای فاطمه باستانی

کتاب ناخن کار، به آموزش رشته آرایشگری ناخن کاری، پرداخته است. و خواندن آن برای موفقیت در آزمون کتبی آرایشگر ناخن ( ناخن کاری ) سازمان فنی حرفه‌ ای کشور، و دریافت مدرک این سازمان، ضروریست. زیرا که سوالات آزمون کتبی ناخن سازمان فنی حرفه‌ای کشور، از همین منبع ( کتاب آرایشگر ناخن ) طراحی می‌شود. این کتاب، تالیف فاطمه باستانی بوده و دارای ۲۲۶ صفحه و ۸ فصل می‌باشد. و فصول آن عبارتند از:

  • ۱- آلودگی زدایی محیطی، حفاظت و بهداشت فردی
  • ۲- مشاوره و پذیرش مشتری
  • ۳- مراقبت از پوست دست و پا
  • ۴- فرم‌دهی به ناخن دست
  • ۵- فرم‌دهی به ناخن پا ( پدیکور )
  • ۶- طراحی و نصب ناخن مصنوعی
  • ۷- طراحی با حنا روی دست و پا
  • ۸- لاک زدن ناخن‌ها و تزئیین آن‌ها

در ۳۰ صفحه پایانی این کتاب همچنین، ژورنالی از استایل‌های مختلف ناخن قرار داده شده است.

کتاب ناخن کار | خرید کتاب آرایشگر ناخن فنی حرفه ای فاطمه باستانی ویرایش جدید | 1401 . درباره کتاب ناخن کاری آرایشگر ناخن فنی حرفه ای | مایسا

کتاب ناخن کار | خرید کتاب آرایشگر ناخن فنی حرفه ای فاطمه باستانی ویرایش جدید | 1401 . درباره کتاب ناخن کاری آرایشگر ناخن فنی حرفه ای | مایسا

کتاب فنی حرفه ای آرایشگری

خرید کتاب ناخن کار | خرید کتاب آرایشگر ناخن فنی حرفه ای فاطمه باستانی ویرایش جدید | 1401 | درباره کتاب ناخن کاری آرایشگر ناخن فنی حرفه ای | مایسا

کتاب ناخن کار | خرید کتاب آرایشگر ناخن فنی حرفه ای فاطمه باستانی ویرایش جدید | 1401 | درباره کتاب ناخن کاری آرایشگر ناخن فنی حرفه ای | مایسا

سایر پیوندها

کتاب ناخن کار | خرید کتاب آرایشگر ناخن فنی حرفه ای فاطمه باستانی ویرایش جدید | 1401 | درباره کتاب ناخن کاری آرایشگر ناخن فنی حرفه ای | مایسا

کتاب ناخن کار | خرید کتاب آرایشگر ناخن فنی حرفه ای فاطمه باستانی ویرایش جدید | 1401 | درباره کتاب ناخن کاری آرایشگر ناخن فنی حرفه ای | مایسا

کتاب ناخن کار | خرید کتاب آرایشگر ناخن فنی حرفه ای فاطمه باستانی ویرایش جدید | 1401 . درباره کتاب ناخن کاری آرایشگر ناخن فنی حرفه ای | مایسا

کتاب ناخن کار | خرید کتاب آرایشگر ناخن فنی حرفه ای فاطمه باستانی ویرایش جدید | 1401 | درباره کتاب ناخن کاری آرایشگر ناخن فنی حرفه ای | مایسا

درباره مدارک فنی و حرفه ای

کتاب ناخن کار | خرید کتاب آرایشگر ناخن فنی حرفه ای فاطمه باستانی ویرایش جدید | 1401 | درباره کتاب ناخن کاری آرایشگر ناخن فنی حرفه ای | مایسا

آشنایی با برندهای آرایشی

آموزش ناخن کاری

کتاب ناخن کار

کتاب ناخن کار | خرید کتاب آرایشگر ناخن فنی حرفه ای فاطمه باستانی ویرایش جدید | 1401 | درباره کتاب ناخن کاری آرایشگر ناخن فنی حرفه ای | مایسا

سوالات متداول
قیمت کتاب آرایشگر ناخن فنی حرفه ای چقدر است ؟

قیمت کتاب درسی آرایشگر ناخن فنی حرفه ای، مبلغ ۷۰۰۰۰ تومان می‌باشد.

کتاب ناخن کار
تازه ترین مقالات زیبایی و سلامتی
کتب درسی آرایشگری
آشنایی با برندهای آرایشی